Få gratis psykologhjælp

Hvad er mine muligheder for at modtage gratis psykologhjælp? Kan man gå gratis til psykolog her eller andre steder?

Muligheder for at gå gratis hos en psykolog
Der er flere muligheder for at gå gratis hos en psykolog eller en psykologistuderende, som bliver superviseret af en psykolog. I min psykologpraksis er det muligt at få tilskud gennem sundhedsforsikring. Jeg har i nedenstående listet de forskellige muligheder for at modtage gratis psykologhjælp.

Ved hjælp af sundhedsforsikringen
For mange er den nemmeste adgang til gratis psykolog og psykologhjælp, hvis man gennem sit arbejde har en sundhedsforsikring. De fleste sundhedsforsikringer dækker 12 årlige psykologbehandlinger, som ofte kan forlænges. Har du en sundhedsforsikring, skal du kontakte dem og fortælle, at du ønsker psykologhjælp. De sender en bekræftelse, som du videresender til psykologen, som afregner direkte med sundhedsforsikringen. Læs mere her om den psykologhjælp, som jeg tilbyder.

Psykolog for studerende
Er du studerende på en lang eller mellemlang videregående uddannelse, kan du kontakte Studenterrådgivningen, der tilbyder gratis rådgivning og psykologhjælp til studerende. Udover psykologer er der på Studenterrådgivningen ligeledes ansat socialrådgivere og psykiatere. Du kan læse mere om gratis psykologhjælp på Studenterrådgivningen her.

Hos SR-bistand i København
SR-bistand tilbyder gratis og anonym psykologisk rådgivning. Behandlingen sker efter princippet om hjælp til selvhjælp. Rådgiverne, som er tilknyttet SR-bistand, er psykologer, psykoterapeuter eller psykologistuderende på sidste del af studiet. Rådgiverne modtager supervision. Efter en visiterende samtale og vurdering af dine psykiske problemer, kan du blive tilbudt et gratis psykologforløb på seks til otte samtaler. Læs mere om gratis psykologhjælp hos SR-bistand her.

For unge hos TUBA
TUBA, en forkortelse af Terapi og rådgivning for Unge, som er Børn af Alkoholmisbrugere, tilbyder gratis psykologisamtaler. Hos TUBA kan man få terapeutisk rådgivning, hvis man er mellem 14 og 35 år og er opvokset op i en familie med alkoholproblemer. TUBA har rådgivningscentre over hele landet og tilbyder både gruppesamtaler og individuelle psykologforløb.
Læs mere om gratis psykologhjælp hos TUBA her.

På Universitetsklinikken i København
Universitetets psykologiske klinik i København tilbyder gratis psykologisk behandling som led i universitetets uddannelse af psykologer og klinikkens forskningsprojekter. Den gratis psykologhjælp er enten et led i uddannelsen til psykolog eller del af et forskningsprojekt. Man må derfor forvente, at terapien vil blive optaget på lyd- eller videobånd. Man kan henvende sig for at modtage gratis psykologhjælp både som enkeltperson og familie. Læs mere om gratis psykologhjælp på Universitetsklinikken her.

Gratis psykologhjælp i psykiatrien via egen læge
Der findes et stort antal gratis tilbud om psykologhjælp i psykiatrien. Man kan blandt andet få gratis psykologhjælp til behandling af angst, depression, OCD, spiseforstyrrelser, relationelle problemer samt ved mere gennemgribende psykiske lidelser som skizofreni. Du skal tale med din egen læge og høre hvad dine muligheder er og derefter få en henvisning til relevant behandling.

Hvis man har selvmordstanker
Er man selvmordstruet, det vil sige, at man enten har selvmordstanker eller har forsøgt selvmord, er det muligt at modtage gratis psykologhjælp. Man skal have henvisning fra egen læge til én af de gratis klinikker for selvmordsforebyggelse, som findes over hele landet.

I Region Hovedstaden finder duKompetencecenter for Selvmordsforebyggelse her.
I Region Sjælland kan du finde Klinik for Selvmordsforebyggelse her.
I Region Midjylland finder du Klinik for Selvmordsforebyggelse her.
I Region Syddanmark findes Klinik for Selvmordsforebyggelse her.
I Region Nordjylland finder du Center for Selvmordsforebyggelse her.

Her finder du et samlet overblik over gratis psykologhjælp i selvmordsforebyggelsescentrene i hele Danmark

Du kan læse mere om selvmordsforebyggelse her og blandt andet få links til selvhjælpsgrupper med mere.

Gratis psykologhjælp for kvinder hos Brunhilde i København
Hos Brunhilde Kvinderådgivning kan man som kvinde modtage gratis psykologisk rådgivning. Brunhilde Kvinderådgivning betår af kvindelige psykologistuderende, som er på den afsluttende del af psykologstudiet. Psykologerne arbejder parvis og det terapeutiske arbejde superviseres af en autoriseret psykolog. Alle rådgivere arbejder ulønnet og i overensstemmelse med Dansk Psykolog Forenings etikregler. Rådgivningen er åben for alle kvinder over 18 år. Brunhilde Kvinderådgivning tilbyder op til ti individuelle psykologiske samtaler. Samtidig er der også mulighed for gruppeforløb. Læs mere om gratis psykologhjælp for kvinder hos Brunhilde her.

Gratis Psykologhjælp hos Psykologisk Kortidsrådgivning
Psykologisk Korttidsrådgivning i København tilbyder gratis psykologhjælp. Psykologisk Korttidsrådgivning består af færdiguddannede psykologer og psykologistuderende på den sidste del af studiet. Hos Psykologisk Kortidsrådgivning tilbydes der op til fem gratis psykologsamtaler. Det terapeutiske udgangspunkt er systemisk, narrativ og løsningsfokuseret. Læs mere om psykologisk kortidsrådgivning her.

Gratis psykologhjælp til stofmisbrugere i København hos Gadejuristen
Hos Gadejuristen kan du modtage gratis, anonym psykologhjælp. Psykologhjælpen er til stofmisbrugere og mennesker med stofmisbrugserfaring. Den gratis psykologiske hjælp hos Gadejuristen varetages af psykologer og psykologstuderende. Læs mere om gratis psykologhjælp hos Gadejuristen her.

Gratis psykoanalytiske samtaler i København og Albertslund hos En anden Snak
En Anden Snak tilbyder gratis psykologhjælp i form af psykoanalytiske samtaler, hvis man har vanskeligt ved at overskue sin livssituation. Samtalerne foregår i København og Albertslund. Gratis psykologhjælp hos En Anden Snak

FÅ PSYKOLOGISK RÅDGIVNING:

RING 41 40 49 09