Hvorfor gå til psykolog?

Mange mennesker kan i løbet af livet opleve et behov for et forløb hos en psykolog, hvilket kan give en større klarhed over ens livssituation.

Årsager til at gå til psykolog

Der kan være mange grunde til at gå til psykolog. Flere mennesker oplever på et tidspunkt i livet et behov for et terapeutisk forløb hos en psykolog. Det kan være på grund af en eksistentiel krise, hvor man har svært ved at se mening og sammenhæng i tilværelsen eller på grund af en depression, hvor man ikke har overskud eller kræfter til at klare sit liv. Det kan være kærestesorg, eller hvis man har været udsat for andre omvæltende begivenheder. Disse kriser kan give den enkelte behov for at tænke over tilværelsen på en ny og anderledes måde, hvor man evaluerer sin nuværende måde at leve på. I sådanne tilfælde kan det være en stor hjælp at gå i terapi hos en psykolog.

Fordelen ved at gå i terapi

At gå i terapi betyder, at man får en mulighed for at vende og arbejde med nogle af de mange følelser og tanker, man går rundt med, og som det ofte kan være vanskelige selv at gennemskue. Fordelen ved at gå til psykolog er, at man taler med en person, som kan forholde sig objektivt til ens problemer, og som har ekspertise og erfaring til at hjælpe med at arbejde med dem. Terapien giver mulighed for at opleve sig selv fra et højere ståsted, der giver større overblik over ens livssituation, hvorved man bedre kan udfærdige strategier og handleplaner til løsning af ens problemer.

En bedre håndtering af sine problemer

Gennem samtaler med en psykolog får man mulighed for at få afgrænset problemerne og få hjælp til at håndtere dem på en mere hensigtsmæssig måde. Samtidig giver et terapeutisk forløb en række redskaber, som gør det nemmere at håndtere de udfordringer, vi møder i livet, også efter terapiens afslutning.

Forskellen mellem en psykolog og en psykoterapeut

Psykolog er beskyttet titel, mens alle kan kalde sig psykoterapeut. En psykolog er uddannet på universitetet og har derfor et solidt teoretisk grundlag for en forståelse af den menneskelige psyke. Psykologuddannelsen varer fem år og indeholder, udover den akademiske grunduddannelse, praktikforløb hos praktiserende psykologer samt flere praktiske fag med klientkontakt.

Efter endt uddannelse følger psykologen et autorisationsforløb, som varer minimum to år og blandt inkluderer to års fuldtidsansættelse med over 1000 timers klientforløb, der består af  både gruppe- og individuelle forløb. Desuden er der over 160 timers supervision. Dertil kommer, at psykologer ofte videreuddanner sig indenfor en eller flere terapiretninger.

Ved at vælge en psykolog får man således en grundigt uddannet terapeut med god erfaring i håndteringen af psykiske problemer som angst, depression og personlighedsforstyrrelser.

Kan man kombinere et mindfulness kursus og psykologhjælp?

Det kan på mange måder være en fordel at kombinere et psykologforløb med et mindfulness kursus, hvor man her lærer en større grad af nærvær og bevidsthed, som giver en øget mulighed for at ændre ens negative tanker og handlemønstre. Derudover lærer man de grundlæggende mindfulness øvelser og hvorledes man kan praktisere mindfulness i hverdagen, hvilket giver mere energi og et større overskud.

Bestil din samtale i dag:

    Eller ring på: 4140 4909

    FÅ PSYKOLOGISK RÅDGIVNING: RING 41 40 49 09