Stress og stresshåndtering

Stress kan ramme alle, og det er en lidelse, der kan give alvorlige skader på både krop og sjæl. Det er derfor vigtigt at genkende symptomerne på stress og handle på dem. En af de bedst dokumenterede metoder til stresshåndtering er mindfulness.

Stress er en udbredt lidelse

Stress er i dag en udbredt psykiske lidelser i vores samfund, og som psykolog med speciale i stress ser jeg dagligt de mange negative konsekvenser af det. Stress er en tilstand, der overvejende opstår, når man bliver belastet. Der kan være tale om enten ydre eller indre belastninger. Stress er kroppens reaktion på belastninger, der overstiger, hvad man umiddelbart kan magte.

Positiv og negativ stress

Der findes positiv og negativ former for stress. Den positive stress opstår ofte i travle situationer, hvor det er nødvendigt at yde en ekstra indsats. Man er i disse situationer anspændt, men føler stadig fornøjelse ved ens udfordringer. Denne form for stress er ikke skadelig, men tværtimod gavnlig, fordi den øger vores ydeevne. Negativ stress opstår, når man belastes og samtidig ikke føler, at man evner at klare belastningen. Den negative stress kan skade helbredet, og jo længere tid, man er belastet af denne form for stress, jo større er skaden.

Betydningen af stress

Ordet stress kommer af det latinske ord stringere, som betyder at stramme eller snøre til. Ordet henvises til den situation, hvor en person føler, at omgivelserne presser på i en sådan grad, at det ikke længere kan klare sig, at det føler sig trængt op i en krog.
Denne magtesløshed kan herefter give anledning til en række angstlignende symptomer, der kan føre til en egentlig depression.

Stress påvirker både krop og psyke

Stress viser sig på forskellige måder hos forskellige mennesker. Den indvirker på hele organismen, og giver derfor både fysiske og psykiske symptomer. Nogle mærker de fysiske tegn først, for eksempel smerter, træthed, hjertebanken og maveproblemer, mens andre først bemærker psykiske symptomer som irritabilitet, rastløshed, søvnløshed, hukommelsesproblemer og lavt selvværd.
Depressioner ses relativt hyppigt som en følge af stress. Mange taler i den forbindelse om ‘udbrændthed’, som er en udmattelsesdepression med de tilhørende stresssymptomer.

Stresshåndtering og mindfulness

Mindfulness er en af de bedste metoder til at behandle og forebygge stress. Stress er nemlig ikke nødvendigvis relateret til selve ens arbejdsbyrde, men til måden man forholder sig til den. Tænker man eksempelvis meget frem i tiden og prøver at overskue to ugers arbejde på en gang, vil man nemmere kunne blive stresset, end hvis man holder sit fokus på, hvad man kan gøre her og nu. Jo mere man kan være i nuet og acceptere sin situation, desto nemmere bliver det. Når man lærer mindfulness, eksempelvis på et otteugers kursus, lærer man at blive bedre til centrere sig i nuet og blive til at håndtere sine tanker, bekymringer og forstyrrende følelser.

Bestil din samtale i dag:

    Eller ring på: 4140 4909

    FÅ PSYKOLOGISK RÅDGIVNING

    RING: 41 40 49 09