Hvad er forskellen på en psykolog og en autoriseret psykolog?

Autoriseret psykolog

Psykolog er en beskyttet titel, som man opnår efter at have taget en femårig kandidatgrad på et universitet. Psykologuddannelsen indeholder både teori og praksis og afsluttes med et speciale. Selvom uddannelsen overvejende er akademisk, indeholder den både et seks måneders praktikforløb samt mulighed for praksisfag, hvor man har sine egne superviserede klientforløb, som superviseres af en erfaren autoriseret psykolog.

Toårigt efteruddannelsesforløb for psykologer

Efter psykologuddannelsens afslutning kan psykologen vælge få sin autorisation og blive autoriseret psykolog. For opnå det, følger man et autorisationsforløb, som varer minimum to år. Dette forløb tager man typisk, mens man er i sin første ansættelse som psykolog.

Kriterier for at blive autoriseret psykolog

En autorisation som psykolog kræver, at man har minimum to års fuldtidsansættelse som psykolog. Under ansættelsen skal man have over 1000 timer med klientforløb, både gruppe- og individuelle forløb. Endelig skal man modtage minimum 160 timers supervision fra en autoriseret psykolog. Der er derfor tale om et grundigt videreuddannelsesforløb, som sikrer et højt erfaringsniveau hos psykologen. Her kan du læse mere om Dansk Psykolognævns retningslinjer for at opnå autorisation som psykolog: Autorisationsordning for psykologer.

Dansk Psykolognævns hjemmeside kan du desuden se godkendte autoriserede psykologer og altid undersøge om den psykolog, du har valgt, er autoriseret ved at skrive vedkommendes navn i søgefeltet.

Fordele ved at vælge en autoriseret psykolog

Ved at vælge en autoriseret psykolog får man således en grundigt uddannet psykoterapeut med god erfaring i håndteringen af psykiske problemer som eksempelvis angst, depression, lavt selvværd og stress. Man har garanti for, at psykologen har modtaget omfattende supervision og har stor erfaring med psykologsamtaler og psykoterapi. Du kan læse mere om, hvad jeg kan hjælpe med som autoriseret psykolog.

Få psykologisk rådgivning fra autoriseret psykolog, ring på 41 40 49 09

Bestil din samtale i dag:

    Eller ring på: 4140 4909

    FÅ PSYKOLOGISK RÅDGIVNING:

    RING 41 40 49 09