Kognitiv terapi

Indenfor den kognitive psykologi har man i dag udviklet en meget effektiv terapiform, nemlig den kognitive adfærdsterapi, og den positive virkning er i dag en af de mest veldokumenterede former for terapi.

Hvad er kognitiv terapi?

Kognitiv terapi er en terapiform, som fokuserer på, hvad klienten tænker om sig selv og sine vanskeligheder. Den kognitive terapi tager derfor udgangspunkt i og lægger vægt på den tænkning, man har i forbindelse med de situationer, man befinder sig i. Den måde, man tænker på, har nemlig afgørende betydning for, hvordan man vurderer og oplever sig selv og en given situation eller begivenhed. Især bliver det problematisk, hvis man har en negativ måde at vurdere sig selv og forskellige situationer på.

Udgangspunktet for den kognitive terapi

Oftest tager psykologen og klienten i den kognitive terapi udgangspunkt i at udforske, hvilke tanker eller forestillingsbilleder, der udløser de negative reaktioner. Der lægges vægt på at finde andre tanker og billeder, som kan erstatte dem, der udløser de negative følelser. Man fokuserer derfor i den kognitive terapi på de positive sider og færdigheder, klienten har, men som er væk i alt det negative. Det er vigtigt, at klienten derefter afprøver disse nye måder at tænke på i dagligdagssituationer.

Samarbejde mellem klient og terapeut i den kognitive terapi

Klienten og den kognitive psykolog arbejder sammen om at identificere og forstå problemerne med fokus på forbindelsen mellem tanker, følelser og adfærd. Tilgangen fokuserer som regel på vanskeligheder, der er til stede her og nu og er baseret på, at psykologen og klienten udvikler en fælles opfattelse af klientens problemer.

En effektiv terapi

Videnskabelige undersøgelser viser, at den kognitive terapiform er virksom i forhold til mange forskellige psykiske vanskeligheder, som eksempelvis angst, lavt selvværd, OCD og depression. Der arbejdes med effektive metoder, hvor klienten optrænes i hurtigst muligt at kunne håndtere sine problematikker selv ved at lære konkrete ‘værktøjer’. Man arbejder i et ligeværdigt forhold med stort ansvar og indsigt hos klienten selv. Et forløb strækker sig oftest mellem 8 til 16 sessioner.

Kognitiv terapi og mindfulness

Det har også vist sig, at kognitiv terapi på flere områder bliver mere effektivt i kombination med forskellige teknikker til mindfulness. Mindfulness gør klienten i stand til lettere at arbejde konstruktivt med negativt forstyrrende tanker.

FÅ PSYKOLOGISK RÅDGIVNING:

RING 41 40 49 09