Accept i mindfulness

Accept er et centralt aspekt ved mindfulness, som vi arbejder med, både på mindfulness kurserne og på mindfulness uddannelsen. Det er et af de områder, hvor vi kan opleve hvorledes accept og mindfulness kan transformere vores hverdag. Accept er ligeledes en af de syv grundindstillinger i mindfulness.

De mange uproduktive møder

Jeg underviste på et tidspunkt et mindfulness forløb for medarbejdere i en kommune på Sjælland. Flere af medarbejderne var tynget af en stor mængde arbejdsopgaver, og de oplevede ofte frustration over de mange møder, som de i løbet af arbejdsdagen skulle deltage i. Især fordi flere af disse møder ikke var synderligt produktive.

En varm sommerdag…

Særlig et halvanden time langt møde, hvor den nytiltrådte kommunaldirektør havde samlet alle kommunes medarbejdere for at introducerede sig selv, var udfordrende for deltagerne. Det var en varm sommerdag og lokalet var fuld af mennesker, som alle sad og svedte, mens kommunaldirektøren præsenterede sig selv og sine visioner for kommunen. En af deltagerne på kurset havde været så frustreret, at hun tog sig selv i at sidde og regne på hvor meget mødet kostede i arbejdstid. Hun talte alle deltagerne til mødet og satte en gennemsnitlig timeløn per deltager (hun arbejdede i regnskabsafdelingen) og kom frem til prisen for mødet. Efter mødet var hun irriteret og frustreret, og den tilstand hun var i, gjorde det efterfølgende vanskeligt at koncentrere sig fuldt ud om arbejdet.

Betydningen af vores vurderinger

Eksemplet her viser, hvad der sker, når vi går i gang med at bedømme situationer, vi ikke har reel indflydelse på. Følelser som vrede og frustration er ikke kun forstyrrende, mens vi oplever dem, men bliver hos os i længere tid og påvirker vores tilstand negativt.

Vi kan lære større accept

Da mindfulness forløbet med gruppen i kommunen var ved at være forbi, var en af de ting, som deltagerne fremhævede de havde lært en større accept af ting, og at det var nemmere at deltage i møder uden at blive frustreret over deres indhold, hvilket også gjorde dem mere fokuserede efterfølgende. De begyndte at bruge møderne til at træne mindfulness; opmærksomhed på krop og åndedræt og på at være ikke-dømmende og accepterende, hvilket de oplevede gjorde en stor forskel.

Mindfulness øvelser med fokus på accept

Accept kan være en hjælp i udførelsen af alle de forskellige mindfulness øvelser. Det betyder først og fremmest at vi prøver at udvikle en accepterende holdning hver gang vores tanker tager os væk fra at fokusere i meditationen. Du kan læse mere om de forskellige mindfulness øvelser, som jeg underviser i på mindfulness kurset, her: Mindfulness øvelser.