Indenfor mindfulness spiller de syv grundholdninger en central rolle. De er systematiseret og beskrevet af Jon Kabat Zinn i bogen Lev med livets katastrofer, hvor de gennemgås mere detaljeret.

De syv grundholdninger i mindfulness er:

  1. At give slip
  2. Accept
  3. ikke-dømmende
  4. Med nye øjne – beginners mind
  5. Tålmodig
  6. Tillidsfuld
  7. Ikke-stræbende

Ikke-stræbende

Hav tålmodighed, vent til mudderet bundfalder og vandet bliver klart. Forbliv ubevægelig indtil den rette handling opstår af sig selv

Lao Tzu

Stort set alt vi gør i hverdagen tjener et eller andet formål – der er altid et eller andet, vi skal. Men meditation er anderledes: meditation er at ikke-gøre, målet er helt enkelt bare at være sig selv. Det er den ikke-stræbende kvalitet ved meditation. Hvis vi satte os et mål for meditation som eksempelvis: ’nu skal jeg blive mindre stresset’, ‘blive et bedre menneske’, ‘slappe af’ eller hvad som helst, så ligger der implicit, at vi ikke er gode nok sådan, som vi er. I mindfulness er vi opmærksomme på det, der sker. Hvis vi kritiserer os selv, så observerer vi og konstaterer sindets bedømmelser.

Accept af det der er lige nu, øjeblik for øjeblik

Hvis vi er anspændte, så tillader vi at fokusere vores opmærksomhed på det. Vi accepterer at det, der nu er, det er. Øjeblik for øjeblik. Ved at fokusere opmærksomt og tillade os selv at se og acceptere tingene, som de er, vil vi med tålmodighed og løbende praksis bevæge os hen mod vores mål helt af os selv.

Lær mere om ikke-stræben i mindfulness

Du kan læse mere om ikke-stræben og de andre seks grundindstillinger i mindfulness i Lev med livets katastrofer. På vores 8-ugers mindfulness kursus gennemgås de syv grundindstillinger i undervisningen  og du kan her få muligheden for selv at praktisere dem. Du kan læse mere om mindfulness og de andre grundholdninger på mindfulness bloggen.