De syv grundindstillinger i mindfulness – At give slip

I Jon Kabat-Zinns bog, Full Catastrophy Living, som findes på dansk under titlen: Lev med Livets Katastrofer, beskriver han syv grundlæggende indstillinger, som er centrale for udøvelsen af mindfulness. De syv grundindstillinger kan være gode at vende tilbage til undervejs i din mindfulness praksis, fordi de adresserer nogen af de udfordringer og problemstillinger, som vi kan konfronteres med i vores praksis. Ved at forsøge at integrere grundindstillingerne vil vi forbedre vores evne til at praktiserer mindfulness.

De syv grundindstillinger i mindfulness er:

  1. At give slip
  2. Accept
  3. ikke-dømmende
  4. Med nye øjne – beginners mind
  5. Tålmodig
  6. Tillidsfuld
  7. Ikke-stræbende

At give slip

Nogen af os tror, at det at holde fast gør os stærke, men nogen gange er det at kunne give slip

– Hermann Hesse

At kunne give slip er en grundlæggende faktor i mindful praksis. Når vi begynder at tildele opmærksomhed til voress indre oplevelse, opdager vi meget hurtigt, at sindet meget gerne vil holde fast på visse tanker og følelser. Hvis de er rare, prøver vi på at forlænge dem og fremmane dem igen og igen. Modsat hvis de er ubehagelige, så prøver vi at slippe af med dem eller beskytte os mod dem.

I meditation tilsidesætter vi bevidst denne tendens til at fremme visse oplevelser og fornægte andre. I stedet lader vi bare vores oplevelse være det, den er, og øver os i at observere den fra øjeblik til øjeblik. Tankerne, konstateres blot, men de forfølges ikke. At give slip vil sige at lade dem være; at acceptere tingene, som de er.

Lær mere om de syv grundindstillinger i mindfulness

Du kan lære mere om de syv grundindstillinger i mindfulness på mindfulness kurserne og på mindfulness uddannelsen. Du kan også prøve en eller flere af de forskellige mindfulness øvelser og selv prøve at integrere grundindstillingerne i din egen mindfulness praksis.