De syv grundindstillinger i mindfulness – Beginners mind/med nye øjne

I bogen Lev med Livets Katastrofer, som er skrevet af Jon Kabat Zinn, forklares de syv grundholdninger i mindfulness. De er alle meget anvendelige i vores daglige udførelse af de forskellige mindfulness øvelser og en central del af undervisningen på  mindfulness kurserne.

De syv grundindstillinger i mindfulness er:

  1. At give slip
  2. Accept
  3. ikke-dømmende
  4. Med nye øjne – beginners mind
  5. Tålmodig
  6. Tillidsfuld
  7. Ikke-stræbende

Med nye øjne – beginners mind

Vær villig til at være en begynder hvert eneste øjeblik

– Meister Eckhart

Ofte lægger vi bedømmelser af ting og oplevelser ind over det, der sker – vi ’ved godt’, hvordan tingene er, og det kan forhindre os i at opleve det usædvanlige i det sædvanlige. Vi kan opdyrke vores nybegyndersind eller beginners mind, et sind, der er parat til at se alting, som var det for første gang. Når vi frigør os fra vores hidtidige forventninger om, hvordan ting er, bliver vi modtagelige for nye muligheder og hænger ikke så let fast. Hvert øjeblik er forskelligt – unikt – og hvert øjeblik rummer unikke muligheder. I beginners mind er der mange muligheder, mens der i ekspertens kun er få.

Prøv at være mindful hverdagen, at se med nye øjne: på en person (venner, børn, ægtefæller og andre), på problemer som opstår eller når du er i naturen. Oplever du dem lige nu, som de er, med et sind i klarhed og overblik? Eller ser du dem blot igennem et slør af tanker og holdninger?

Du kan lære mere om de syv grundholdninger i mindfulness på et af vores kurser

På vores mindfulness kurser integreres de syv grundholdninger i undervisningen og vi gør dem meget praktisk anvendelige, så du også kan bruge dem i den daglige udførelse af de forskellige mindfulness øvelser og når du praktiserer mindfulness i hverdagen