De syv grundindstillinger i mindfulness – ikke dømmende

I Jon Kabat-Zinns bog, Full Catastrophy Living (på dansk: Lev med Livets Katastrofer) beskrives syv grundlæggende indstillinger som er centrale for vores mindfulness praksis. Undervejs i din praksis kan det med passende mellemrum være godt at vende tilbage til de syv grundindstillinger.

De syv grundindstillinger i mindfulness er:

  1. At give slip
  2. Accept
  3. ikke-dømmende
  4. Med nye øjne – beginners mind
  5. Tålmodig
  6. Tillidsfuld
  7. Ikke-stræbende

Ikke-dømmende

Vær nysgerrig, ikke dømmende

– Walt Whitman

I vores hverdag foretager vi hele tiden vurderinger af vores oplevelser. Disse kan enten være ‘gode’ eller ‘dårlige’, ‘spændende’ eller ‘kedelige’, fordi de får os til at føle det sådan, eller de er neutrale og ligegyldige. Vi sætter næsten hele tiden etiketter på vores oplevelser og kategoriserer dem i henhold til vores erfaringer. Disse bedømmelser kan betyde, at vi nærmest er på arbejde hele tiden, at sindet er meget aktivt, og vores reaktioner bliver mekaniske. Prøv at observere dig selv i 10-15 minutter af dagen under en af dine aktiviteter: Hvor meget energi bruger du på at evaluere dig selv, hvad du oplever eller andre mennesker? Hvor optaget er du af at ‘synes om’ eller ‘ikke synes om’?

Som et nysgerrigt vidne

Når man er mindful prøver man at indtage en mere neutral og observerende position. Som et nysgerrigt vidne observerer vi vores oplevelser. Når vi opdager, at vi er i gang med at bedømme en situation, bringer vi vores opmærksomhed på dette, at det er det,som vi er optaget af nu. Vi behøver ikke at forsøge at stoppe det vurderingen, ofte vil opmærksomheden på vores tendens til at evaluere og bedømme, flytte opmærksomheden fra selve handlingen til det, at vi er opmærksomme og nærværende – en tilstand af mindfulness. Et vigtigt element når vi integrerer mindfulness i vores hverdag er, at kultivere evnen til at indstille bedømmelserne og bare betragte det, der dukker op – også bedømmende indhold – uden at forfølge det eller handle på det.

På et mindfulness kursus kan du lære mere om de syv grundindstillinger

På de forskellige mindfulness kurser kan du  lære mere om de syv grundindstillinger. Du kan også prøve en eller flere af de forskellige mindfulness øvelser og selv prøve at integrere grundindstillingerne i din egen mindfulness praksis.