De syv grundindstillinger i mindfulness – Tålmodighed

I bogen Full Catastrophy Living (på dansk: Lev med Livets Katastrofer), som er skrevet af Jon Kabat Zinn, forklares de syv grundindstillinger i mindfulness. De er alle anvendelige i vores daglige  mindfulness praksis og adresserer nogen af de udfordringer og problemstillinger, som vi undervejs kan have.

De syv grundindstillinger i mindfulness er:

  1. At give slip
  2. Accept
  3. ikke-dømmende
  4. Med nye øjne – beginners mind
  5. Tålmodig
  6. Tillidsfuld
  7. Ikke-stræbende

Tålmodighed

Djævelen bekæmpes bedst med tålmodighed, for han har ingen
– C.G. Jung

De fleste kender den gamle talemåde: Tålmodighed er en dyd. For mange af livets aspekter er dette sandt, ikke mindst i mindfulness. Tålmodighed er et vigtigt element i vores hverdag. Ofte er vi i doing mode, vi skal fra A til B og alle ting som forhindrer os i dette, gør os i mere eller mindre grad irriterede.

I mindfulness opdyrker vi tålmodigheden

I mindfulness kultiverer vi tålmodigheden med vores krop og sind og accepterer, at ting tager tid. Når du er mindful, så prøv at huske dig selv på, at der ikke er nogen grund til at haste eller blive frustreret over tingenes tilstand. Vi minder os selv bevidst om, at der ikke er grund til at være utålmodige med os selv, fordi vores sind bedømmer, eller vi er anspændte eller opkørte eller angste, eller at vi ikke synes, vi opnår åbenbare resultater med vores praksis efter et stykke tid. Giv i stedet plads til at have disse oplevelser. De er der jo alligevel.

Tålmodighed er åbenhed over for hvert øjeblik

Der behøver ikke at ske noget hele tiden, alle øjeblikke behøver ikke at opfyldes af handlinger og tanker. Tålmodighed er snarere en åbenhed over for hvert øjeblik, en accept af, at tingene udfolder sig i deres eget tempo.

Lær mere om de syv grundindstillinger på vores mindfulness 8-ugers kursus

På de forskellige mindfulness kurser kan du lære mere om de syv grundindstillinger og her bliver du også introduceret til de forskellige mindfulness øvelser. På mindfulness bloggen kan du læse om de andre grundindstillinger